Nº DE ALUMNOS / AS DEL CENTROO
E.I. 3 años E.I. 4 años E.I 5 años
 14  6 6 7 9 9 10 6 13
Nº TOTAL DE ALUMNOS / AS DE INFANTIL: 26
Nº TOTAL DE ALUMNOS / AS DE PRIMARIA: 54
Nº TOTAL DE ALUMNOS / AS EN EL CENTRO: 80